02.01.2017 - Zapraszamy do udziału!!!!
Informujemy, że od 2 stycznia od godz. 8:00 można zgłaszać swoje kandydatury na Uczestniczki/Uczestników projektu "Projekt Motyl - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością". Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą się kontaktować z biurami projektu.
(powrót)